გალერეა

კითხვები ნაწილი IV

This gallery contains 2 photos.

             1. სად გადის კავკასიის ჩრდილოეთ საზღვარი? მთავარ წყალგამყოფ ქედზე საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის საზღვარზე თურქეთთან და ირანთან ყუმა – მანიჩის ღრმულზე მდ.რიონზე, ყვირილაზე და მტკვარზე 2.  მწვერვალის ფორმის გამო კავკასიონის რომელ მწვერვალს უწოდებენ “ორწვერას” … Continue reading

გალერეა

კითხვები ნაწილი III

This gallery contains 1 photo.

1. რისგან შედგება ატმოსფერო? აზოტისა და ჟანგბადისგან აზოტის, ჟანგბადის და წყლის ორთქლისგან აზოტის,ჟანგბადის, ნახშირორჟანგის, წყლის ორთქლისა და მტვრის ნაწილაკებისგან. 2. რა ახდენს  გავლენას ატმოსფერული წნევის შეცვლაზე? ტემპერატურის და ადგილის სიმაღლის შეცვლა ამინდი ქარი 3. ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი ქვეყნის მმართველობაა კონსტიტუციური … Continue reading

გალერეა

კითხვები, ნაწილი II

This gallery contains 1 photo.

  1. ოკეანეებს შორის ყველაზე ღრმაა: წყნარი ატლანტის ჩრდილო ყინულოვანი სამხრეთის 2. განაპირა ზღვებს მიეკუთვნებიან:  თეთრი და ბარენცის ბერინგის დაბარენცის თეთრი და ბერინგის 3. წყლის მარილიანობით გამოირჩევა: აზოვის ზღვა ხმელთაშუა წითელი ზღვა 4. სად უფრო მაღალია წყლის ტემპერატურა: ბისკაის ყურეში … Continue reading

გალერეა

კითხვები, ნაწილი I

This gallery contains 1 photo.

გისურვებთ წარმატებას! 🙂  თუ ადგილი გამოსახულია 1:2500 მასშტაბში, იგი არის: გეგმა რუკა 2. თუ ადგილი გამოსახულია მასშტაბში 1:200000, იგი არის: გეგმა რუკა 3. ტერიტორია შედარებით დაწვრილებითაა ასახული რუკაზე, რომლის მასშტაბია: 1:25000 1:250000 1:25000000 4.  დედამიწის ირგვლივ ყოველთვის ბრუნავს: ასტეროიდები მეტეორიტები … Continue reading