გალერეა

შავი ზღვის ნავთობით დაბინძურება (ეკოლოგია)

This gallery contains 2 photos.

შავი ზღვის სანაპირო ეკოსისტემას გამუდმებით ემუქრება ნავთობისაგან დაბინძურების საფრთხე. ამჟამად, ნავთობით დაბინძურების დონე მაღალი არ არის ღია ზღვაში, იმ დროს, როცა მისი დონე მკვეთრად იმატებს სანაპირო ზოლში და მდინარის შესართავებთან, რაც მიუღებელია. ნავთობის ზღვის გარემოში ჩაღვრა ხდება გემებიდან მისი ავარიული … Continue reading

გალერეა

ეკოლოგიური პრობლემები

This gallery contains 1 photo.

 კავკასიაში, ისევე როგორც მსოფლიოს მრავალ რეგიონში, მეტად მწვავედ დგას ეკოლოგიური პრობლემები. მათ შორის აღსანიშნავია ატმოსფეროსა და წყლის რესურსების დაჭუჭყიანება, მინერალური რესურსების არარაციონალური გამოყენება, სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება, პლაჟების გარეცხვა-დაშლა, მიწების ეროზია, ტყეების ფართობების შემცირება და სხვა.  მართალია, ატმოსფერული … Continue reading

გალერეა

ეკოლოგია

This gallery contains 1 photo.

ეკოლოგია – ბიოლოგიის ნაწილია, რომელიც ცოცხალ ორგანიზმებს შორის ურთიერთკავშირებს, აგრეთვე ცოცხალ ორგანიზმებსა და მათ საცხოვრებელ გარემოს ურთიერთდამოკიდებულებას შეისწავლის. ტერმინი “ეკოლოგია” ზოგჯერ ცნების “გარემოს დაცვა” აღსანიშნავადაც გამოიყენება, თუმცა ბოლო წლებში ამ ორი ტერმინის გამიჯვნის ტენდენცია შეიმჩნევა , სადაც “ეკოლოგია” აღნიშნავს ბიოლოგიის დარგს, … Continue reading