გალერეა

შავი ზღვის ნავთობით დაბინძურება (ეკოლოგია)

შავი ზღვის სანაპირო ეკოსისტემას გამუდმებით ემუქრება ნავთობისაგან დაბინძურების საფრთხე. ამჟამად, ნავთობით დაბინძურების დონე მაღალი არ არის ღია ზღვაში, იმ დროს, როცა მისი დონე მკვეთრად იმატებს სანაპირო ზოლში და მდინარის შესართავებთან, რაც მიუღებელია. ნავთობის ზღვის გარემოში ჩაღვრა ხდება გემებიდან მისი ავარიული და საოპერაციო ჩაშვების შედეგად, და აგრეთვე ხმელეთზე განლაგებული წყაროების საშუალებით. შავი ზღვის ქვეყნების მეცნირების მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ყოველწლიურად ზღვაში 30 000 ტონა ნავთობი ჩაედინება საყოფაცხოვრებო საკანალიზაციო სისტემიდან, 15 000 ტონა ნავთობი სამრეწველო ობიექტებიდან და 53 000 ტონა შემოაქვს მდინარე დუნაის. საერთო წლიური ჩამონადენი – 98 500 ტონამდე ნავთობი ახლანდელი მსოფლიო ფასების მიხედვით წარმოადგენს 15 მილიონი აშშ დოლარის დანაკარგს, რასაც კიდევ უნდა დაემატოს გარემოსათვის მიყენებული ზარალი, თუმცა მისი გამოთვლა ჯერ არ გაკეთებულა ზემოთ განსაზღვრულ წყაროებთან მიმართებაში. უმნიშვნელო არის გემებიდან შემთხვევით დაღვრილი ნავთობის რაოდენობა (110 ტონა/წელი). თუმცა ნავთობპროდუქტების გადამზიდველი ტანკერების რაოდენობის გაზრდასთან ერთად იზრდება ნავთობის ზღვაში ჩაღვრის საშიშროებაც. ამას კი კატასტროფული გავლენა აქვს მგრძნობიარე ზღვასა და სანაპირო მიდამოებზე.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s