გალერეა

სამახსოვრო ცნობები საქართველოს გეოგრაფიიდან


ტბები–850:
ყველაზე დიდი ფართობით– ფარავანი
ყველაზე დიდი მოცულობით– ტაბაწყური;
ყველაზე ღრმა– რიწა( აფხაზეთი)
ყველაზე მაღლა მდებარე ზღვ. დონიდან– ყელის(შიდა ქართლი)
ყველაზე მეტი ტბა– სამცხე–ჯავახეთში( ვულკანური წარმოშობის)
ყველაზე მლაშე –პალიასტომი(ზღვის შთენილი)
მდინარეები:
საქართველოში ამიერკავკასიის წყლის რესურსების 69%
მდინარეები მიეკუთვნებიან–შავი ზღვისდა კასპიის აუზს,
მათ შორის მთავარი წყალგამყოფია ლიხისქედი . სულ 26060 მდინარეა , აქედან 97% –ის სიგრძე არ აღემატება 10 კმ–ს;
დას. საქართველოშიწყლის რესურსების 80% , აღმ. საქ.–17%ჩრდ. საქ, –3%;
ყველაზე დიდი მდინარე სიგრძით– ალაზანი;
ყველაზე წყალუხვი და დიდი წყალშემკრები აუზით– რიონი;
ყველაზე დიდი მყარი ჩამონადენით– ჭოროხი;
ყველაზე დიდი ენერგეტიკული მარაგით–ენგური;
მყინვარები:
სულ_ 786 მყინვარი (მათი უმრავლესობა ოთხი მდინარის: კოდორის, ენგურის, რიონისა და თერგის აუზში მდებარეობენ)
მყინვარის ტიპები: ხეობის, კარული , დაკიდული;
ყველაზე დიდი– ლეხზირი–მდებარეობს მდ. მესტიაჭალის აუზში;
წანერი– მდ. მულხურას აუზში;
ტვიბერი– მდ. მესტიაჭალის აუზში;
ჭალაათი– მდ. მულხურას აუზში;
მყინვარი ადიში– მდ. ადიშუდას ხეობაში; გარშემორტყმულია მწვერვალებით თეთნულდი, ადიში, გისტოლა, ლაქუცა;
ყაზბეგის მასივი–მყინვარი– გერგეთი და დევდორაკი(მდ. ამალის აუზი)
მყინვარი თბილისა– მდ.რიონის სათავეებში;
სუათისი– თერგის აუზში;
წყალსაცავები:
ყველაზე დიდი წყალსაცავი– წალკის ;
გალი–ჯვრის ( მდ. ენგურისა და ერისწყლის ჩამონადენის რეგულირებისა და ენერგეტიკული მიზნით–ყველაზე ღრმაწყლიანი;
გალის–მდ.ერისწყალზე;
ენგურის –მდ.ენგურზე;
სიონის–იორზე;
შაორ ტყიბულის წყალსაცავის კასკადი–შექმნილია მდ. ტყიბულის გადაკეტვით;(იმერეთი) , შაორის – რაჭა;
სამგორის წყალსაცავთა კასკადი–შედგება სიონისა და თბილისის წყალსაცავებისგან;იკვებება მდ.იორით;
წალკის ( მდ.ხრამზე)–მის წყალს იყენებს ხრამჰესი;
ჟინვალის (მდ.არაგვზე)–ყველაზე ახალგაზრდა , იყენებს ჟინვალჰესი, თბილისს ამარაგებს წყლით;
ალგეთის –მდ.ალგეთზე;
ზონკარის–პატარა ლიახვზე;
ჰესები:
აფხაზეთი–სოხუმჰესი, ენგურჰესი,ტყვარჩელის;
იმერეთი–გუმათჰესი,ვარციხეჰესი,ტყიბულჰესი,რიონჰესი;
სამცხე–ჯავახეთი– ხრამჰესი, ჩითახევჰესი.საცხენჰესი;
მცხეთა–მთიანეთი–ჟინვალჰესი,სიონჰესი,ზაჰესი;
თბილსრესი–გარდაბანი(ქვემო ქართლი)თბოელექტრისადგური;
შაორჰესი– რაჭა –ლაჯანურჰესი,შაორჰესი;
საქართველოს ჰავის წარმომქმნელი ფაქტორები:
1. რადიაცია,  2. ატმოსფეროს ცირკულაცია,   3. ქვეფენილი ზედაპირის ხასიათი;
ყველაზე,  ყველაზე…
მაღალი იანვრის საშუალო– ბათუმი+ 7.1;სოხუმი
მინიმალურისაშუალოწლიური–ყაზბეგის მაღალმთიანიმეტეოსადგური;
აბსოლუტურიმინიმუმი–ყაზბეგი–42გრადუსი;კარწახი (სამხრეთ საქ.)და შაორის წყალსაცავთან––40გრ.
აბსოლუტური მაქსიმუმი–+43გრ.–ლათა(მდ.კოდორის აუზში), ჭარნალი(აჭარა).
მეტი ქარიანი ადგილი ლიხის ქედი.
ქარის მახსიმ.სიჩქარით– მთა საბუეთი;
ტენიანობის მაქსიმუმი მთა მტირალა.
თენიანობის მინიმუმი–ელდარის ველი;
 

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s